Privacyverklaring

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of welke informatie dan ook over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij deze website informatie van je nodig heeft om bijvoorbeeld met je te corresponderen, een inschrijving te kunnen verwezenlijken of gegevens te registreren ten behoeve van een competentiescan.

Je persoonlijke informatie zal niet worden doorverkocht of gebruikt worden voor welk ander doeleinde dan ook, dan waarvoor je gegevens zijn opgegeven. Tevens kun je op ieder gewenst moment verzoeken je gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Deze website houdt door middel van statistieken het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Disclaimer

Kies Actief betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Kies Actief aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij Kies Actief. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Kies Actief.