Ondersteuning bij gebruik van de Kies Actief toolkit

Op deze pagina komt voor studieloopbaanbegeleiders, mentoren en decanen steeds meer informatie en documentatie beschikbaar met betrekking tot inzet van de Kies Actief toolkit. In de loop van het project vindt u hier meer handleidingen, instructies en protocollen om een goede inbedding in het loopbaantraject te verzorgen.

Heeft u zelf ervaring opgedaan met de toolkit die u wilt delen met andere scholen, mail naar info@kiesactief.nl, zodat wij deze hier ter beschikking kunnen stellen.

Momenteel zijn beschikbaar:

Een eenvoudige invulinstructie, waarop m.b.v. een aantal schermvoorbeelden staat uitgelegd hoe je jezelf aanmeldt en de Kies Actief toolkit invult. 

Een aantal uitgangspunten voor het voeren van begeleidingsgesprekken. Bij het bespreken van de uitkomst, staat de vraag centraal of de lerende zichzelf herkend. Als hulpmiddel kan het pijlendiagram worden gebruikt. Lerende en begeleider kunnen het met elkaar over b.v. een ontwikkelingsplan hebben.
Een voorbeeld van een gespreksprotocol van Hogeschool Utrecht in samenwerking met het vo en mbo.

Een vijftal succesfactoren voor het gebruik van de Kies Actief toolkit in begeleidingstrajecten wordt op een rij gezet. De mogelijkheden voor ondersteuning vanuit het project (in de vorm van pilots) worden bij elk punt kort aangegeven. Het document is specifiek opgesteld voor pilots in het vo, maar de inhoud is net zo bruikbaar voor de implementatie in het mbo en ho.

In dit document worden een aantal werkvormen gegeven die van toepassing kunnen zijn op de begeleidingssituatie op school/ op de opleiding. Bespreking van de resultaten van de Kies Actief toolkit hoeft niet met iedere lerende (leerling/student) op dezelfde manier te verlopen.  Er wordt voornamelijk ingegaan op bespreking van resultaten uit de basismodule: generieke ho-competenties.

Deze korte handleiding heeft als doel om een aantal aanknopingspunten te bieden voor het werken aan de competenties uit de Kies Actief toolkit. Het belangrijkste om daarbij in gedachten te houden is dat er meer manieren bestaan om competenties te ontwikkelen. De aanwijzingen die hier worden gegeven is dan ook geen voorgeschreven methode, maar kunnen handig zijn, als deze passen in de begeleiding van leerlingen en studenten. Het doel van de Kies Actief toolkit wordt hiermee ondersteund: het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen (studie)loopbaan.