Welkom bij Kies Actief!

Als je wilt beginnen aan een studie in het Hoger Onderwijs, dan helpt een goede voorbereiding. Dat kun je onder andere doen door goed zicht te krijgen op je eigen competentieontwikkeling. De Kies Actief toolkit is bedoeld om je hierbij te helpen. De basismodule, het belangrijkste onderdeel van Kies Actief, gaat juist over hoe jij over je eigen competenties denkt en hoe eventueel ook anderen over jouw competenties denken.

Let op: De basismodule is geen toets, er zijn dus ook geen goede of foute antwoorden.

De basismodule ingevuld, en dan?

Als je de basismodule hebt ingevuld, en eventueel ook anderen dat over jou hebben gedaan, kun je met behulp van drie overzichten goed zien wat je sterke en zwakke kanten zijn. Aan de hand daarvan kan een goed gesprek met studieloopbaancoach, mentor en/of decaan je weer verder helpen.